Nabdka


Co Vm mohu nabdnout?

Kvalitn bavlnn provaz uren pro prci se spinningem (Dovoz z Nmecka). Jeho struktura a pleten je stejn jako u las americkch. S dovezenm materilem jsem se dostal na velice atraktivn cenu. 55,- K v metri a 65,- K za metr zhotovenho lasa s hondou. Za kadch deset odebranch las, jedno 2,5m laso zdarma!Historie lasa


V Americe se stalo laso symbolem doby a pitom nen americkm vynlezem. Jeho nzev je ze panlskho slova el lazo, smyka. Tato letc smyka obletla cel svt!V Mongolsku ji pastevci upevuj na dlouhou ty, kdy sthaj na konch dobytata. Uhert ikoov a gulov z puszty bvali takovmi mistry lariatu a bie, e se jim kalo evropt Indini".


Kdo piel na npad, e se d z provazu vytoit kruh, kdo objevil krouen spiningem? Byl to Mexian Vicent Crespo a proslul Buffalo Bill ho ihned angaoval pro svoji WILD WEST SHOW, s kterou cestoval po Americe. Crespo uml jen nkolik zkladnch figur a trik. Ovem uznvanm fenomnem je Will Rogers, kter m sv museum v Oklahom.

Velmi by se podivili, kdyby vidli spiningov dovednosti dnench potomk kovboj jak v Americe, tak u ns. Nali v krouen vbornou gymnastiku, kter posiluje tlesnou prunost, eleganci pohybu, zrunost, fyzickou slu, souhru oka, mozku a sval a trplivost.

Z jakho provazu m bt sprvn laso?


Provazy se bu zkrucuj ze dvou, t i ty pramen, zkroucench z vlken, nebo se pletou.Na prci s lasem jsou nejlep celopleten lana z jemn manilsk bavlny, vyrbn v Americe.Vrhac lariat (pracovn laso) je osm max. devt metr dlouh tzv. polyrope.Spining m bt dlouh pt a est metr. Na nkter figury a triky se pouvaj spiningy rzn dlouh a tk.

Jak m bt laso siln?


Na Zpad se doporuuj ti osminy palce, to je piblin prmr devt a pl milimetru, asi centimetr. Plat pro lariaty i spiningy, ale pro nkter prce a cviky se doporuuje men prmr, jen osmimilimetrov.

Nvtv celkem: 16259, z toho dnes: 3
Vechna prva vyhrazena. Copyright © 2009
Veker obsah je dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Optimalizovno pro: Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 (a novj), Opera.
Valid HTML 4.01 Strict | Valid CSS 2.1