Nabdka vrobk z keKapsiky, nramky, pouzdra na brle, pouzdra na mobily, klenky, obaly na knihy, plcaky na mouchy, nunice, spony do vlas, opasky, penenky, pouzdra na noe, sekery a maety, mce, dzy na perky atd.Pokud mte zjem o jet nco jinho, obrate se na m a spolen to dovedeme do zdrnho konce k Va pln spokojenosti.

Tborov odznaky


Na tbory s dtmi jezdm pes 40 let. Za tu dobu jsme sehrli stovky her a vymysleli adu innost. Kadm rokem hrajeme tyi etapov hry zamen pro jednotliv vkov kategorie. Vechny hry
a innosti jsou provzeny legendou a adou vnjch forem. Jednou z nich jsou tak koen odznaky, kter dotvej charakter hry. Odznaky pro dti vyrbm pomoc raznic nebo technikou plen ke. Za ta lta jsem vytvoil a zskal celou adu raznic a raztek. Pokud pro dti nco podobnho shnte, podvejte se do m nabdky.

Nabdka tborovch odznak


Pokud se Vm nkter z nsledujcch odznak k etapov he hod, nen problm jej vyrobit. Cena se odvj od mnostv, velikosti, pracnosti a druhu ke. Jsou v cenov relaci od 20,- do 50,- K dle dohody. Pokud by V poadavek byl na jin motivy, ne jsou uvedeny v ukzkch, cena bude vy, jeliko by bylo teba vyrobit novou raznici. Pokud si pinesete raznici svoj, cena odznaku bude vrazn ni.Nvtv celkem: 16259, z toho dnes: 3
Vechna prva vyhrazena. Copyright © 2009
Veker obsah je dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Optimalizovno pro: Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 (a novj), Opera.
Valid HTML 4.01 Strict | Valid CSS 2.1