Nco o bich


Existuje mnoho druh bi. Li se dlkou, zpsobem pleten, pouitm materilem, zdobenm, k emu jsou pouvny, podle zem odkud pochzej atd.

Podle vzhledu rozliujeme dva typy bi, a to s rukojet vestavnou do tla bie a nebo s rukojet pipevnnou k tlu bie zvsem.


Nabdka


Americk bie

Z hovz ke 1100K za metr

Z jelen ke 1300K za metr

Z klokan ke 1800K za metrAmerick prov

Z hovz ke 1250K za metr

Z jelen ke 1400K za metr

Z klokan ke 1900K za metr
Australsk bie

Z hovz ke 700K za metr ze 4 emnk

Z hovz ke 800K za metr ze8 emnk

Z hovz ke 1100K za metr ze12 emnk

Z jelen ke 1200K za metr

Z klokan ke 1600K za metr

Australsk prov

Z hovz ke 1000K za metr

Z jelen ke 1250K za metr

Z klokan ke 1750K za metrSlovensk bie

Z hovz ke 900K za metr

Z jelen ke 1200K za metrCo je to kloboukov bi?


Uvidli jsme ho jednou v americkm asopise v cenku vyobrazench bi a las. Byl naaranovn podobnm zpsobem na klobouku jako na naem snmku. Slou msto tzv. krempy jako ozdoba a snad i jako symbol pslunosti bia. Po nkolik let jsme jej dvali jako cenu za prvn msto na Mistrovstv R v ovldn jednoho bie.

Pleteno z 8-12 emnk . Cena 600 - 750 KBroura: Ovldn honckho bie

Cena 30 K

DVD: Ovldn honckho bie

Cena 200 K

Zvs na bi

Cena 200 K


Honck bi se skld z rukojeti, tla bie, koncovho emene a prskaky.


Rukoje bie

Rukoje bie je ze deva, rkosu, nebo z kovov trubky. Jejich dlka a prmr je dn druhem bie.


Tlo bie

Tlo bie je sloeno z due a vrchnho opletu. Due je u bi velmi dleit. Dv jim vhu, prunost, udv jejich tlouku a ovlivuje spolu s rukojet i jejich ovladatelnost. Australan kaj: "...bi bez due je jako mu bez stev." To znamen, e nestoj za nic.


Koncov emen nstavec

Bie se od rukojeti ke konci zuuj a pleten st m vymniteln nstavec tvoen jednm emnkem. Je asi 70 90 cm dlouh z kvalitn ke, protoe je nejvce namhn. Pouv se speciln ke z dovozu, nebo z naich dostupnch zdroj je to "politnka", dan, nebo jelen ke.


Prskaka

Koncov emen nstavec je zakonen prskakou, kter vydv onen charakteristick zvuk, vstel - bang. Na vrobu se nejastji pouvaj umlohmotn tenk provzky, kter se skrucuj, nebo spltaj.


Jak si vybrat sprvn bi


Nejdv si ujasnte, k emu budete bi pouvat.

Rozhoduje pedevm dlka.

Bie 2,80 - 3,50 m jsou dobe ovladateln, a proto je doporuuji pro zatenky. Bie 4 m a del jsou pomalej a technika prskn je odlin.

Bie, del ne 6 m vm podle mho nzoru neumon pln vyut pestrou klu prskn a Vai obratnost.

Pro jzdu na koni se pouv dlka 2,10 - 2,70 m. Tato dlka je tak vhodn pro prskn dvma bii souasn.

Pak se rozhodnte pro typ bie.

Nkdo dv pednost bim s vestavnou rukojet, jin s rukojet oddlenou od tla bie poutkem.


Dalm kriteriem je druh ke, z kter je bi vyroben. M to vliv na jeho kvalitu, ale tak na jeho cenu. Ke je tradinm materilem a m skvl vlastnosti. Pedevm prunost, pevnost, ohebnost a trvanlivost. Nejlep, ale tak nejdra bie pro ve uveden vlastnosti jsou bie z klokan a z jelen ke. Vhodn je i tzv. Polytnka, pouvan sedli na ic emnky. Na konci ady je chrmka a mazan kravina. Nevhodn jsou uml materily a koenky.


m je bi hustji a jemnji pleten, tm je kvalitnj. S tm souvis i kvalita pleten v mst, kde rukoje pechz do tla bie (za pednm turbanem u bi s vestavnou rukojet). Zde se nesm bi lmat, nebo otvrat tak, aby v nm byla vidt due. Pi ohnut mus bi dret oblouk.

Turbany nesmj bt voln, jinak sjedou. Bi by se ml od rukojeti k prskace pravideln zuovat. Dleit je rovn vha bie, lpe se prsk s t잚m biem, ale neml by ns brzy unavit.

Poslednm kritriem je dlka rukojeti. U americkch bi se osvduje rukoje kolem 25 cm a u australskch bi 50 - 60 cm.


Oetovn a drba bie


Nov bi (pokud to neudlal vrobce) ped prvnm pouitm nejdve promate. Pouijte naht Elaskon, ov lj smchan s velm voskem, nebo doporuen mazadla na ki. Nepouvejte chemick mazadla, nebo motorov oleje - nejsou vhodn. Chcete-li, aby vm bi vydrel, neprskejte jm na kamen, betonu a jinm drsnm povrchu, kde se odr. Po cvien stote bi do zvit a povste. Je-li mokr, nedvejte jej ke zdroji tepla, ale nechte ho uschnout pi pokojov teplot ve vtran mstnosti. Rozvate i uzly na koncovm emnku a znovu ho promate.

Notice: Use of undefined constant REMOTE_ADDR - assumed 'REMOTE_ADDR' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 8

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 21

Notice: Undefined variable: zapis in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 36

Notice: Use of undefined constant den - assumed 'den' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 61

Notice: Use of undefined constant den - assumed 'den' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 65

Notice: Use of undefined constant celkem - assumed 'celkem' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 66

Notice: Use of undefined constant dnes - assumed 'dnes' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 67

Notice: Use of undefined constant styl - assumed 'styl' in /var/www/vhosts/bice-lasa.cz/httpdocs/poc/poc.php on line 81
Nvtv celkem: 16259, z toho dnes: 3
Vechna prva vyhrazena. Copyright © 2009
Veker obsah je dostupn pod licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Optimalizovno pro: Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 (a novj), Opera.
Valid HTML 4.01 Strict | Valid CSS 2.1